logo
logo
 khoakythuat@dnpu.edu.vn
Time 03.02.2023 12:31 | View 7.367

KHOA KỸ THUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CƠ SỞ 1
 

Mục tiêu chung của Trường

Xây dựng và phát triển về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tại Trường Đại học Đồng Nai. Trước tiên đào tạo ra những cử nhân, kỹ sư có tay nghề cao về kỹ thuật điện, điện tử đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho các xí nghiệp, khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai. Sau đó phát triển dần nâng tầm cao đáp ứng nhu cầu về nhân lực kỹ thuật ngành điện, điện tử của đất nước và thế giới.

Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với nền tảng mạnh về khoa học và công nghệ, có khả năng sáng tạo, nghiên cứu khoa học, hội nhập và kinh doanh, đáp ứng cho nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và khu vực. Đào tạo thành người cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở và chuyên môn tốt, thành thạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có ý thức và trách nhiệm nghề nghiệp, đóng góp cho sự phát triển của xã hội, quốc phòng và an ninh.

Mục tiêu chiến lược của Khoa Kỹ Thuật – Trường Đại học Đồng Nai

Đến năm 2025, xây dựng Khoa Kỹ Thuật trở là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của tỉnh Đồng Nai nói riêng và Việt Nam nói chung trong các lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí. Khoa đang từng bước tiếp cận và hợp tác với các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng đầu trong khu vực và quốc tế. Thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế - khoa học kỹ thuật của tỉnh Đồng Nai, của đất nước và hội nhập quốc tế. Xây dựng môi trường học tập và nghiên cứu khoa học tốt nhất cho sinh viên, bồi dưỡng các tài năng.

 

Bài liên quan

Lãnh đạo khoa
Đội ngũ giảng viên
1
 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 3
Hôm nay 24
Hôm qua 64
Cao nhất (02.04.2024) 93891
Tổng cộng 459.599